Program Dana PANTHEON računovođa 2021.

21. listopada 2021., Riverside Golf Zagreb

Predvorje

9:30 – 10:00

Registracija i jutarnja kava – powered by Datalab HR

Dvorana – Keynote – plenarni dio konferencije

10:00 – 10:30

Uvod

Otvaranje konferencije i uvod

Moderatori: Goran Težak, direktor, Datalab HR i Iva Devčić, specijalist za digitalni marketing, Datalab HR

10:30 – 11:15

Demonstracija

Pantheon novosti/ benefiti za računovodstvene servise, PANTHEON i PANTHEON WEB Light

Prezentacija programa i novih funkcionalnosti

Marija Posarić, konzultant i podrška, Datalab HR

11:15 – 12:00

PREZENTACIJA

Uvod u digitalni marketing i digitalne alate

Filip Vlahović, Digital Account Manager, HT d.d.

12:00 – 12:30

PREZENTACIJA

Od eRačuna do platnog prometa / PIS i AIS 

Josip Kovačec. Elektronički računi d.o.o.

Kako poboljšati likvidnost ili iskoristiti višak likvidnosti / PlatiMe

Tea Kolak, Elektronički računi d.o.o.

12:30 – 12:45

Dodjela nagrada i završna riječ

Moderatori: Iva Devčić, specijalist za digitalni marketing

Predvorje

12:45 – 13:45

Druženje i zakuska

*Organizator zadržava pravo promjene programa, predavača, strukture programa, cijene i ostalih karakteristika događanja.