Opću uvjeti sudjelovanja

na događanju Dan PANTHEON računovođa 2023.

1. Opće odredbe

Opći uvjeti uređuju svrhu i uvjete pod kojima će se održavati konferencija Dan PANTHEON računovođa 2023. (u daljnjem tekstu: Događanje) koju organizira Datalab HR d.o.o. (u daljnjem tekstu: Organizator), način prijave na konferenciju, uvjete sudjelovanja i postupak eventualnog otkazivanja prije njegove provedbe.

Opći uvjeti su sastavni dio prijave za svako događanje. Pojedinac koji se na bilo koje događanje prijavi, u potpunosti, neopozivo i bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete, objavljene na web stranici događanja.

2. Prijava na događanje

Prijava na događanje vrši se popunjavanjem prijavnog obrasca na web stranici konferencije, gdje pojedinac mora navesti svoje podatke (ime, prezime, tvrtka, e-mail adresa, uloga u tvrtki i telefonski broj). Unosom tih podataka pojedinac jamči da su ispravni i potpuni. Prethodna prijava za događaj obavezna je jer je broj mjesta ograničen.

Prijavom na konferenciju pojedinac također pristaje i dopušta organizatoru snimanje i fotografiranje događanja i objavljivanje snimaka nakon događanja.

3. Sudjelovanje na događanju

Za sudjelovanje na događanju plaća se kotizacija navedena na stranici za prijavu. Pojedinac snosi troškove prijevoza do događanja ili druge troškove koji su nastali zbog prijave ili sudjelovanja u događanju. Događanju se prisustvuje dobrovoljno. Prisustvovanje događanju se može otkazati pisanim putem, na e-mail adresu edu@datalab.hr ili na broj telefona 01 3535 595.

4. Otkazivanje događanja od strane organizatora

Organizator zadržava pravo prilagodbe sadržaja događanja i u slučaju nedovoljnog broja zainteresiranih, više sile ili bilo kojeg drugog razloga, otkazivanje ili odgađanje događanja. Organizator događanja će prijavljene obavijestiti o otkazivanju događanja najkasnije dan prije događanja putem e-mail-a ili telefonskim putem.

Organizator također zadržava pravo da osobi koja bi uznemiravala tijek događanja ili se ne bi ponašala primjereno, uskrati prisustvovanje na događanju ili je zamoli da napusti prostor. U takvom slučaju ili u slučaju otkazivanja događanja, organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu sudioniku.

5. Otkazivanje događanja od strane sudionika

Sudionik ima pravo otkazati svoje prisustvovanje na događanju. To može učiniti pismenim putem na edu@datalab.hr ili na broj telefona 01 3535 595 najkasnije dva dana prije početka događanja.

U slučaju da sudionik odustane od prisustvovanja na događanju na način drugačiji od navedenog ili nakon roka za otkazivanje, organizator ima pravo naplatiti 100% kotizacije.

6. Korištenje osobnih podataka

Upravitelj zbirkom osobnih podataka prikupljenih u okviru prijava na događanje ili na neki drugi način u okviru događanja je Organizator koji se obvezuje pažljivo pohraniti sve osobne podatke navedene u prijavnici te ih koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka u svrhu za koju su pribavljeni i neće ih proslijediti trećim osobama. Ciljevi su definirani na prijavnom obrascu na web stranici konferencije.

7. Valjanosti općih uvjeta

Ovi Opći uvjeti vrijede od 23. rujna 2019. i odnose se na Dan PANTHEON računovođa 2023. u organizaciji Datalab HR d.o.o.